• Bách Chiến Mobile

    Nhà phát hành: VTC Mobile

[Sự kiện] Trả lễ

  • Sự kiện
  • Ngày đăng13/03
Kính chào quý bằng hữu !!
Chuỗi sự kiện trả lễ cực khủng với nhiều phần quà cực kỳ có giá trị chỉ có trong 7 ngày đầu tiên khi mở server


Tham gia ngay tại Trả Lễ

ĐẦU TƯ BIẾN CƯỜNG
Trong 7 ngày đầu khi mở server chỉ cần dùng 1888 Kim Cương để mua gói biến cường thì tổng nhận lại sẽ là 5840 Kim Cương khóa và 1000 vạn Đồng . Giá trị cực khủng mau tham giaTIẾN CẤP NHẬN QUÀ
Trong 7 ngày đầu tiên khi mở server, mỗi ngày sẽ có 1 hoạt động tiến cấp của từng tính năng, khi đạt đến các mốc tiến cấp nhất định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng

- Ngày 1 : Tiến cấp Thú Cưỡi
- Ngày 2 : Tiến cấp Pet
- Ngày 3 : Tiến cấp Cánh
- Ngày 4 : Tiến cấp Thần Binh
- Ngày 5 : Tiến cấp Tinh Linh
- Ngày 6 : Tiến cấp Pháp Trận
- Ngày 7 : Tiến cấp Long Hồn 
ĐUA TOP MỖI NGÀY
Trong 7 ngày đầu mở server, mỗi ngày hệ thống sẽ có đua top riêng cho từng tính năng. Chỉ trong 1 ngày duy nhất, cơ hội để sở hữu những vật phẩm cực khủng từ hệ thống

- Ngày 1 : Đua top ngày Thú Cưỡi
- Ngày 2 : Đua top ngày Pet
- Ngày 3 : Đua top ngày Cánh
- Ngày 4 : Đua top ngày Thần Binh
- Ngày 5 : Đua top ngày Tinh Linh
- Ngày 6 : Đua top ngày Pháp Trận
- Ngày 7 : Đua top ngày Long Hồn 


Top Pet nhận Yêu Thần Hoa Tiểu Cốt

ĐỔI QUÀ
Dùng các vật phẩm có được từ Boss để đổi các nguyên liệu chế tạo trang bị cũng như đá cường hóaNẠP MỖI NGÀY
Nhầm hổ trợ quý bằng hữu trong quá trình trải nghiệm,mỗi ngày khi tích nạp 1 lượng Kim Cương nhất định sẽ nhận được các phần thưởng theo mốcđã định sẵn
Thành Chủ kính bút